Ważne informacje dla klientów

  
  1. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek zaproszenia do zakupu oferowanej przez Spółkę ziemi, a szczegółowe warunki jej nabycia ustalane są tylko w indywidualnych umowach.

  2. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji o zakupie ziemi, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

  3. Zakup ziemi stanowi inwestycję o charakterze długoterminowym, mała płynność zainwestowanego w zakup kapitału w krótkiej pespektywie czasu.

  4. Opłacalność zakupu ziemi stanowi jedną z najlepszych form inwestowania środków pieniężnych (poparte jest to powszechnie dostępnymi analizami), istnieje jednak możliwość zmiany wartości rynkowej nabywanej ziemi a nawet znaczącego spadku jej wartości w zależności o zmiany przepisów prawa lokalnego, powszechnie obowiązującego oraz w zależności od trendów rynkowych.

  5. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku i opłat lokalnych z tytułu własności nabytej ziemi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Przed podjęciem decyzji o zakupie ziemi, zainteresowani nabywcy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki oraz w przypadku wątpliwości skontaktować się z doradcą prawnym lub podatkowym.

  7. Spółka informuje, że wartość nieruchomości podlega fluktuacjom rynkowym i jest obciążona ryzykiem sprzedażowym i koniunkturalnym.

  8. Długoterminowe badania transakcji na rynku nieruchomości prowadzone przez GUS sugerują, że inwestycje w nieruchomości w postaci działek gruntu może chronić zainwestowany kapitał przed inflacją jednak jest to uzależnione od indywidualnych czynników ryzyka co w rezultacie może oznaczać utratę części lub w przypadku wystąpienia ryzyka braku płynności na rynku brak możliwości wyjścia z inwestycji.
Zapytaj
o działkę

Skontaktuj się w sprawie działki

Opowiemy Ci więcej

  Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim

  Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim

  Skontaktujemy się wyłącznie w celu przedstawienia oferty

  Skontaktujemy się wyłącznie w celu przedstawienia oferty

  WRÓĆ DO STRONY

  Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Ziemia Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach statystycznych, marketingu bezpośredniego, informacji o prowadzonej działalności, obejmujących udostępnianie informacji telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail. Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym pod adresem https://slowinskiedeby.pl/polityka-prywatnosci